Tummeliten daghem

Flygbild av Tummeliten daghem och Edsevö skola

Välkommen till Tummeliten daghem! 

Holmvägen 7
68870 Edsevö
Tel. 044-755 7673

Kontaktuppgifter och personal 

Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik: Tarvonen Camilla, tel. 044 3120 669

lärare inom småbarnspedagogik: Linda Tast
lärare inom småbarnspedagogik: Jannike Fagerholm
barnskötare: Carita Snellman
barnskötare: Ulrika Finnberg

Fastighetsskötare

Verksamhet

Tummeliten daghem/Peukaloinen päiväkoti arbetar enligt planen för småbarnspedagogik. 

Vi vill ge barnen god omsorg, vård och fostran
Barnen skall få växa upp i en trygg miljö, där alla barn blir sedda av närvarande och lyssnande vuxna pedagoger.
Barn och föräldrar möts med respekt och omtanke.
Vi vill skapa tillit och trygghet i kontakten med föräldrarna. 

Vår vision

Där jag är trygg vågar jag växa, där jag finner harmoni mår jag bra.