Barn & skola Småbarnspedagogik Klientavgifter för småbarnspedagogik

Klientavgifter för småbarnspedagogik

Klientavgifterna för småbarnspedagogik stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på beslut av nämnden för utbildning och fostran.

Klientavgifter inom småbarnspedagogik ändras från 1.3.2023, genom att inkomstgränserna som ligger till grund för avgifterna höjs med 33%

Den högsta avgiften är 295 euro per månad för 150h och den lägsta 28 euro per månad. Avgiften för det andra barnet är 40% av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 118 euro per månad. För de följande barnen är avgiften 20% av avgiften för det yngsta barnet. 
En avgift som är mindre än 28€ uppbärs inte.

Familjen ansöker om ett månadssaldo (=timmar/månad) enligt tabellen nedan. Timsaldot som ni ansökt om kan användas flexibelt månadsvis enligt familjens behov.

Valbart månadssaldo
max 60h   =   50% av avgiften
max 86h   =   60% av avgiften
max 115h =   70% av avgiften
max 150h =   85 % av avgiften
över 150h =  100% av avgiften

Avgifterna för småbarnspedagogik debiteras enligt valt månadssaldo. Även inte bokade men använda timmar adderas till, t.ex vid tidigare ankomst eller senare hämtning
.
Obs! Ifall det överenskomna timsaldot överskrids, höjs månadssaldo och avgiften så att det motsvarar det verkliga behovet och användningen

Info till de som inleder småbarnspedagogiken "nya barn".
Alla inkomstintyg bör vara dagvårdskansliet tillhanda inom den månad som småbarnspedagogiken inleds, detta för att undvika att ni debiteras med högsta avgift.
Obs! De som har godkänt högsta avgiften behöver inte lämna in inkomstutredning.

Sänd in era inkomstuppgifter via denna länk

Inkomstanmälan

Utöver inkomst intygen som vi begär in så har kommunen från hösten 2021 tillgång till det nationella inkomstregistret.  Detta betyder i praktiken att kommunen som stöd kan ta del av familjernas inkomster som meddelats till registret för fastställande av klientavgiften inom småbarnspedagogik.

Kommunen har rätt att granska era inkomstuppgifter i inkomstregistret om ni inte godkänt högsta avgiften. Från inkomstregistret får kommunen uppgifter om förvärvsinkomster och utbetalda förmåner såsom pensioner och övriga FPA förmåner.
Vårdnadshavarna skall dock alltid meddela, de uppgifter som inte erhålls via inkomstregistret, såsom underhållsbidrag, företagarens inkomstutredning eller kapitalinkomster (ex. hyres-, dividend- och skogsinkomster)

Meddela ändringar i inkomstuppgifterna
Familjen är skyldig att meddela om familjens inkomster ändrar väsentligt (över 10 %)
Avgiftsbeslutet kan ändras tidigast från början av den månad, då de ändrade
inkomstuppgifterna har inkommit till dagvårdskansliet.

Klientavgifterna faktureras en gång per månad i efterskott.

Läs mera om klientavgifterna

Sekreterare för småbarnspedagogik: Margaretha Lampa, tel 06 7850 203
epost: dagvardskansliet@pedersore.fi
epost:margaretha.lampa@pedersore.fi

Avdelningen för utbildning och fostran i Pedersöre kommun