Barn & skola Småbarnspedagogik Stöd inom småbarnspedagogik

Stöd inom småbarnspedagogik

Barnet har rätt att få stöd på en lämplig nivå genast då behovet av stöd har upptäckts. Genom att stödet ges i rätt tid och i enlighet med barnets behov främjar man barnets utveckling, lärande och välbefinnande och förebygger mer komplexa problem.   

Stödet inom småbarnspedagogiken ordnas enligt tre former.   

Ett barn som deltar i småbarnspedagogik har rätt att få allmänt, intensifierat eller särskilt stöd i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Småbarnspedagogiken utgår från inkluderande principer där varje barn har rätt att få stöd i den egna barngruppen med hjälp av olika flexibla arrangemang.    

För intensifierat stöd, särskilt stöd samt stödtjänster inom allmänt stöd fattas ett förvaltningsbeslut. Innan förvaltningsbeslutet fattas görs ett hörande med vårdnadshavarna och barnet. Det är viktigt att samarbeta med barnet och vårdnadshavarna för att behoven ska kunna utredas och genomföras på bästa sätt.  

Kommunens ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik besöker daghemmen och familjedagvården i enlighet med behov. Specialläraren ger stöd till de barn som behöver samt handleder personalen i deras pedagogiska arbete. Specialläraren koordinerar även det sektorsövergripande samarbetet.

Ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik:

Gunilla Häggman, tel. 044 710 180
Diamanten daghem
Snäckan förskola/daghem
Lappfors daghem

Camilla Nyman, tel. 044 555 7618
Kållby förskola
Kållby daghem, Grodden
Hoppetossan daghem
Sandskutan daghem, Lilla My och Knyttena

Viveka Sjöskog, tel. 044 085 0886
Bamse daghem
Purmo förskola
Sagoskogen daghem
Sandsund förskola
Sandskutan daghem, Mumin

Desireè Böhling tel. 040 1583094
Tummeliten daghem
Lepplax daghem/förskola
Dressinen daghem

Ulrica Hansson  tel. 040 631 1294
Östensö daghem
Axåkers förskola
Museigränden förskola
Kållby daghem, Fröet och Plantan