En livboj på en vägg.

Beredskap och säkerhet

Nödnumret 112

I Finland använder vi ett enda nödnummer, 112. Till nödnumret ringer du bara i akuta nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara och hjälpande myndigheter (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården) behövs på plats. Utbildade nödcentraloperatörer tar emot nödmeddelanden i sex nödcentraler i Fastlandsfinland. Nödcentralen svarar på nödsamtal med orden ”Hätäkeskus – Nödcentralen”. Om du ringer ett nödsamtal är det viktigt att du lyssnar och svarar på de frågor som ställs under nödsamtalet.

Ladda ner appen 112 Suomi. Då du ringer ett nödsamtal via appen i händelse av en nödsituation förmedlas din position automatiskt till nödcentralen.

Mer information:

När ska du ringa nödnumret 112?     Gör en säkerhetsgärning: Ladda ner appen 112 Suomi

Beredskap

Beredskap innebär att man på förhand förbereder sig inför olika typer av olyckor och krissituationer. Målet är att verksamheten i samhället och människornas vardag ska kunna fortgå så fritt från störningar som möjligt.

Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förebereda sig för störningssituationer.

Läs mer om beredskap på Räddningsväsendets webbsidor.

Enligt beredskapslagen ska en kommun med en beredskapsplan och andra förberedelser säkerställa att kommunen kan sköta sina uppgifter så väl som möjligt också under undantagsförhållanden. 

Genom beredskapsåtgärder sörjer Pedersöre kommun för att viktiga tjänster för invånarna och det kommunala beslutsfattandet fungerar både vid störningar och undantagsförhållanden. Medan störningen pågår kan det förekomma avbrott i tjänsterna, men målet är att servicen normaliseras så snart som möjligt.

Kommunen informerar om eventuella störningar och hur situationen framskrider på webbplatsen www.pedersore.fi och i sina sociala medier samt via medier. Den allmänna behörigheten ger kommunerna omfattande möjligheter att arbeta för invånarna i olika störningssituationer.

Bekanta dig med kommunens allmänna beredskapsplan här: Pedersöres beredskapsplan, allmän del, PDF, 386 KB.

Reservförråd

Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som samhället erbjuder störs eller till och med avbryts. Myndigheter och organisationer rekommenderar att privata hushåll ska förbereda sig på att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. 

Det är bra om det fanns mat, vatten och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det är också viktigt att känna till beredskapens grunder, som att veta var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.

Exempel på förnödenheter som bör finnas hemma:

 • Mat med lång hållbarhetstid, som går snabbt att tillreda med endast lite vatten eller som inte behöver tillredas.
 • Några liter vatten på flaska/person
 • Ett stormkök och tändstickor
 • Nödvändiga läkemedel och värkmedicin
 • En batteridriven radio
 • Batterier
 • En ficklampa eller pannlampa
 • Ljus
 • Rena hinkar med lock eller en kanister
 • En laddad reservströmkälla
 • Lite kontanter
 • Våtservetter och handsprit
 • Jodtabletter
 • Ventilationstejp (silvertejp)
 • Plastpåsar och toalettpapper
 • Ved om det finns en öppen spis eller vedeldad ugn i bostaden
 • En första hjälpen-väska
 • En brandvarnare
 • Utrustning för förstahandssläckning

Läs mer: Beredskapsguiden 72 timmar: Skulle du klara dig på egen hand?  Räddningsväsendet: Reservförråd

Broschyr: Beredskap hemma, PDF, 934 KB