Äldrerådet

Kommunens äldreråd ser till att de äldres intressen och röster tas i betraktande i kommunens verksamhet och beslutsfattande.

Kommunstyrelsen väljer rådets åtta medlemmar på förslag av pensionärsföreningarna i Pedersöre.

Äldrerådet har ungefär tre-fyra möten per år. Rådet ger ofta utlåtanden i ärenden som berör kommunens äldre befolkning.

Pedersöre har flera donationsfonder vars avkastning ska användas för de äldres välbefinnande. Äldrerådet ger förslag på hur pengarna kan fördelas till kommunstyrelsen.

Pedersöre äldreråd 1.8.2021 - 31.5.2025: Henrik Sandberg (ordförande), Ulla Kjellman, Allan Zittra, Gudrun Eklöv,  Gustav Kass, Roger Eriksson, Gunnevi Käcko, Guy Käcko.

Sekreterare och kommunens kontaktperson: kanslichef Carina Wärn, telefon (06) 7850 103, e-post carina.warn@pedersore.fi.