Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet för ungdomarnas talan i stora och små frågor i kommunen. Rådets medlemmar följer med Pedersöreungdomarnas vardag och tar initiativ, påtalar brister, kommer med önskemål och ger utlåtanden i frågor som berör unga. Det kan handla om boende, kollektivtrafik, bussplatsernas placering och utseende, duschdraperier i skolan, hälsofrågor och andra saker som ungdomar tycker är viktiga. 

Ungdomsrådets jobbar också för att stärka samarbetet mellan kommunen och ungdomsföreningarna, uppmuntrar unga att vara aktiva i samhället och bevakar ungdomarnas intressen i kommunens beslutsfattande och förvaltning. 

Ungdomsrådet har tio ordinarie medlemmar som har varsin personlig ersättare. Medlemmarna är i åldern 14—20 år. Kommunstyrelsen väljer ungdomsrådet för ett år i sänder. Mandatperioden startar den 1 september varje år. 

Kommunstyrelsen utser en representant och idrotts- och kulturnämnden en representant, vilka har rätt att vara med och yttra sig på mötena. 

Ungdomssekreteraren fungerar som kontaktperson och sekreterare på ungdomsrådets möten.  

Den som är intresserad av att delta i rådet kan anmäla sitt intresse till ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist, mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi, +358 (0) 50-5345953.