Kommunfullmäktige 1.8.2021 - 31.5.2025

 

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde hålls den 19 februari 2024.

Av Pedersöre kommunfullmäktiges sammanlagt 35 platser har Svenska folkpartiet (SFP) 21 platser, Kristdemokraterna (KD) 11 platser och Socialdemokraterna (SDP) 3 platser.

 

E-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi

 

Bild på Niclas Sjöskog

Kommunfullmäktiges ordförande: Niclas Sjöskog (SFP)

 

Kommunfullmäktiges I vice ordförande: David Pettersson (KD)

Kommunfullmäktiges II vice ordförande: Carita Vik-Hästbacka (SFP)

 

Kommunfullmäktiges medlemmar:

Backlund, Christian (KD)

Björklund, Tommy (SFP)

Byggmästar, Martin (KD)

Dahlin, Christian (SFP)

Eriksson, Roger (SFP)

Forsblom, Greger (SFP)

Granholm, Erica(KD)

Grön, Paulina (SFP)

Hjulfors, Bernhard (SFP)

Holmäng, Johanna (SFP) 

Häggman, Roger (SFP)

Härmälä, Elin (SDP)

Högland, Ida (SFP)

Joskitt, Helena (KD)

Kock, Viktor (SDP)

Källman, Carl-Johan (SDP)

Lasén, Joakim (SFP)

Lasén, Mikael (KD)

Lillqvist, Anja (SFP)

Lindfors, Ralf (KD)

Myrevik-Eklund, Nina (SFP)

Pettersson, David (KD)

Pettersson, Roger (KD)

Portin, Anders (SFP)

Roslund-Nordling, Camilla (SFP)

Sandbacka, Markus (SFP)

Sandvik, Barbro (SFP)

Sjöskog, Niclas(SFP)

Snellman, Bernt (KD)

Snellman, Patrik (SFP)

Sten, Christine (SFP) 

Stenmark, Tore (SFP)

Vik-Hästbacka, Carita (SFP)

Vähäkangas, Mathias (KD)

Östman, Ronny (KD)