Boende & miljö Bygglov Fastighetskartläggning

Fastighetskartläggning

I Pedersöre kommun pågår ett projekt med att kartlägga byggnadsbeståndet i kommunen.

Syftet med kartläggningen är att säkerställa att kommunen bemöter alla fastighetsägare jämlikt,  inventera kommunens byggnader och uppdatera olika myndigheters register. Sådana register är bl.a. kommunens byggnadsregister, Befolkningsregistercentralens samt Skatteförvaltningens register.

Frågeformulär

Uppgifter från kartläggningen överförs småningom till officiella register, men många uppgifter saknas. Därför är det viktigt att fastighetsägarna själva fyller i ett frågeformulär. 

  • Fyll i ett frågeformulär för varje byggnad på fastigheten. Små växthus, hundkojor och lekstugor behöver dock inte uppges.
  • Fastighetsbeteckningen hittas på Lantmäteriverkets webbsida Kartplatsen
  • Under punkten "Storlek på byggnaden" uppges byggnadens yttermått.

Kontrollera noggrant beslut och fakturor gällande fastighetsskatten de följande åren. Om ni märker att något är fel, kontakta byggnadstillsynen.

Frågor? Ta kontakt via e-mail: byggnadstillsyn@pedersore.fi 

Fyll i blanketten