Anslutningar

Vatten

Pedersöre Vatten Ab har kommunen som majoritetsägare och handhar vattenförsörjningen för uppemot 70% av Pedersöres hushåll. Information på Pedersöre Vattens webbplats.

Esse Vatten Ab handhar vattenförsörjningen för ca 25% av Pedersöres hushåll. Kontakt: Tage Ray, tel. 050 0862 134 el. Yngve Wärn, tel. 050 5524 187

Därtill finns tre små vattenandelslag i Lillby:

Willbacka Nya Vattenandelslag
Slip-Storkamp Vattenandelslag
Lassfolk Vattenandelslag

Avlopp

Pedersöre Vatten Ab handhar alla funktioner gällande kommunal avloppsvattenhantering. Information på Pedersöre Vattens webbplats.

På områden utanför Pedersöre Vattens verksamhetsområde måste fastighetsägare ordna egna avloppsreningssystem.

Fjärrvärme

Pedersöre Värme Ab levererar fjärrvärme i Bennäs, Edsevö, Lepplax, Lillby, Sandsund, Ytteresse och Överesse. Information på Pedersöre Värmes webbplats.

Fiber

I Pedersöre finns två företag som erbjuder fiberanslutning till din fastighet.

Mera information på företagens webbplatser:

Pedersöre öppna fibernät

JNT - Jakobstadsnejdens Telefon Ab

El

I Pedersöre finns fyra olika elbolag som distribuerar el.

Mera information på företagens webbplatser:

Esse Elektro-Kraft Ab

Nykarleby Kraftverk

Oy Herrfors Ab

Kronoby Elverk

Ungefärliga distributionsområden: 

Karta över Pedersöre