En lekpark med sandlåda, rutschkana, gungor och gungbräde.

Lekparker

Kommunen har över 50 lekparker vid daghem, skolor och i bostadsområden. Tekniska avdelningen ansvar för deras underhåll. Det går att rapportera om trasiga lekredskap i lekparkerna via felanmälningsverktyget Virhi i Pedersöre-appen eller via webben: Gör felanmälan här (Virhi-tjänsten).

Ett av målen i Pedersöres arbete som en barnvänlig kommun, är att på sikt skapa en mötesplats utomhus för alla åldrar, i form av en större aktivitets- eller lekpark.

Kartläggning

Vi har börjat med att kartlägga våra befintliga lekparker vid skolor, daghem och i bostadsområden. Kartläggningen omfattar utrustningen på lekplatsen, lekredskapens skick och en preliminär bedömning huruvida lekparken kan utvecklas eller ska avvecklas.

Kartläggningens resultat finns i form av en karta på denna sida: Lekparker och simplatser i Pedersöre.

När man klickar och zoomar in på kartan, ser man lekparkernas placering, utrustning, bilder från platsen och befolkningsunderlag i området.

Lekparksenkät 2023

Sommaren 2023 bad kommuninvånarna berätta vad de tycker om Pedersöre kommuns nätverk av lekparker.

En sammanfattning av resultatet kan läsas här: 

SLUTRAPPORT, Lekparksenkäten 2023, PDF, 1,4 MB

Lekparksenkät, alla bilagor, PDF, 954 KB

Ungdomsenkät

En liknande ungdomsenkät riktades till ungdomar i september 2023.

Resultaten sammanfattas här: Ungdomsenkät om aktivitetspark i Pedersöre, PDF, 482 KB.