Vägar och trafik

Asfalterad väg med streckad mittlinje.

Kommunens gator

Kommunen sköter sommar- och vinterunderhållet av gator och gång/cykelvägar på kommunens detaljplaneområden.

Kommunalteknisk chef Stefan Hellund, tel. 06-7850 323, 050-5625 707, stefan.hellund@pedersore.fi.

Enskilda vägar

Kommunen sköter sommar- och vinterunderhållet av de enskilda vägar som ingått skötselavtal med kommunen.

Karta över Pedersöre

Webbapplikation (ArcGis) över vägar och byggnader.

Trafikledsverkets vägar

Karta över Trafikledsverkets vägar (PDF 5,4 MB)

Information på Närings- trafik- och miljöcentralens webbplats

Trafikens kundservice, tel. 0295 020 601 (mån–fre kl. 9–16.00).

Vägtrafikantlinjen tel. 0200 2100 (meddelanden om brådskande problem på vägar, öppen 24 h).