Kultur & fritid Föreningsliv Föreningsbidrag Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar är avsedd för de registrerade föreningar som bedriver verksamhet i Pedersöre och som verkar inom kulturarbetets områden; musik, teater, dans, bildkonst, foto, film, litteratur, hembygdsarbete och kulturarv. 

Uppge i ansökan hur många föreningsmedlemmar föreningen har. Är föreningen registrerad på annan ort än Pedersöre bör det framgå hur många medlemmar som är bosatta i Pedersöre. (informationen fylls i blanketten under Övrig information")

Kriterierna som beaktas för beviljande av bidrag är det som omnämns för alla föreningar.