Fisk i närbild.

Regnbågen nappar i Mossavattnet i Purmo. Foto: Niklas Sjöblom.

Fiske

I Pedersöre hittar sportfiskaren lättillgängliga och trivsamma fiskeställen som är lämpliga för en fiskefärd en helt vanlig vardagskväll eller en hel dag under ett veckoslut.
Det nappar året om! Här finns möjligheter till mete, pimpelfiske, spinnfiske och flugfiske.

Fiskeplatser finns längs med hela Esse å och i sjöarna Mossavattnet och Stipiksjön i Purmo. Bilväg går intill alla ställen.

Esse å

I den vackra ån har genomförts en fiskeriekonomisk restaurering och vattnet delas av flera fiskelag.

Över/Ytteresse delägarlag sköter om vattnet från Långfors kraftverk till Oxhålsforsarna vid Finnholm. På denna sträcka finns flera fina forsar, bland annat Fors-Gers, Maansfors och Pössfors. Alla utmärkta för både spinn- och flugfiske. Öring och harr planteras varje år och naturligt finns det abborre, gädda och mörtfiskar i ån.

Över- och Nederlappfors fiskelags vatten tar vid över om Oxhålsforsarna och slutar vid kommungränsen till Evijärvi. En omväxlande sträcka med många forsar. Här har man under många år planterat ut öring och i någon mån även harr.

Tyvärr finns ingen utsättningsplats för båtar, men vid Hjulfors finns två roddbåtar att hyra för 5 euro per dygn. I Hjulfors är fiske begränsat och tillåtet mellan kl. 20.00 på lördag och kl. 24 på onsdag.

Det finns fiskekortsautomater vid badstranden i Lappfors och vid Hjulfors.

Kållby-Edsevö fiskargille sköter om fiskevattnen i Esse å från Långfors kraftverk ner till Larsmosjön. På den sträckan finns inga stora forsar, men två kraftverk.

Fiskargillet planterar varje år ut 1 200 kilo regnbågsforell på avsnittet mellan Långfors och Herrfors kraftverk. Övrig fisk i ån är till exempel gös, abborre, mört, braxen och gädda.

Sommaren 2020 placerades fiskekortsautomater ut vid de två kraftverken.

För ytterligare information:
Över- och Ytteresse delägarlag: Sten Pettersson, tfn +358 (0)6 7662 486, +358 (0)40 7042 866.
Över- och Nederlappfors fiskelag: Jens-Ole Hedman, tfn +358 (0)6 7665 164, 0358 (0)50 5983 131.
Kållby-Edsevö fiskargille: Henrik Sundqvist, tfn +358 (0)50 462 8521.

Bild från sjö. På bryggan står en person på knä med fiskehåv i handen.

Stipiksjön hör liksom Mossavattnet, Narssjön och Purmo norra å till Purmo fiskelags vatten. I Stipik och Mossavattnet planteras fisk varje år. Foto: Niklas Sjöblom

Mossavattnet

Mossavatten är en 12 hektar stor ödemarkssjö i vacker och trivsam natur. Under sommarhalvåret planterar Purmo fiskelag ut regnbågslax med jämna mellanrum, totalt cirka 1 000 kilo.

Sjön är ett ställe för sportfiskare, där man kan meta, spinnfiska eller flugfiska. Mossavattnet lämpar sig också bra för familjeutflykter om man vill grilla och njuta av den vackra naturen.

Det har byggts bryggor och ett flertal grillhus runt sjön. Det finns nästan en kilometer spångar runt sjön, och mera byggs efter behov. Det går också att hyra båt, det finns fem stycken. Bilväg till parkeringen går cirka 100 meter från sjön.

Du kan köpa fiskekort i kortautomaten på plats. Fiskekortet betalas kontant eller direkt på konto via nätbank.

Fiskekort 2024: 20 euro, 12 timmar, två laxfiskar, två fiskespön. Juniorkort 10 € (under 15 år), 1 st laxfisk, 1 fiskespö.

Stipik

Stipik den vackra unika sjön som är avsedd endast för flugfiske. (Pilkfiske tillåtet under vintern). Purmo fiskelag planterar cirka 1 000 kilo regnbågslax i Stipik, utspritt över hela året. Fiskelaget planterar också sik i Stipik.

Det är lätt att ta sig till Stipiksjön, bilvägen tar dig nästan ända fram till sjön. Stipik lämpar sig både för den erfarna flugfiskaren och för nybörjaren. Det finns gott om öppna platser och bryggor att kasta ifrån.

Du kan köpa fiskekort i kortautomaten vid sjön. Fiskekortet betalas kontant eller på konto via nätbank.

Fiskekort 2024: 20 euro, 12 timmar, två laxfiskar, två fiskespön. Juniorkort 10 € (under 15 år), 1 laxfisk. Sik under 30 cm sätts tillbaka och öringar.

Narssjön, Sexsjön, Purmo norra å

Till Purmo fiskelag skötselområde hör också Narssjön, Sexsjön och Purmo norra å.

Narssjön är känd för sina stora gäddor och abborrar som kan bjuda sportfiskaren på minnesrika upplevelser. I Fiskelaget har planterat gösar i Narssjön under 2019 och inplantering av gös kommer att fortsätta. I Narssjön och Sexsjön finns det gott om abborre, gädda, lake och brax. I Purmo norra å har det under flera års tid planterats bäcköring.

Kontaktuppgifter:

Ordförande: Niklas Sjöblom tel: 040 4168377 e-postadress, nklssjoblom@gmail.com.
Viceordförande: Kent Stenman tel: 050 3753798.
Purmo fiskelags Facebooksida.

Fiskevårdsavgift

Den som bedriver annat fiske än mete eller pilkfiske och som är 18—64 år ska betala fiskevårdsavgift. Avgiften grundar sig på lagen om fiske. Fiskevårdsavgiften är 45 euro för ett kalenderår, 15 euro för en vecka och sex euro för ett dygn. Läs mer om fiskevårdsavgiften på Eräluvat.fi.