En ensam skidåkare skidar på spåret till Stortallen. Motsolsbild.

Skidspår

Det finns gott om skidspår i Pedersöre, både motionsspår och med krävande elljusspår. Spåren underhålls av frivilliga på talko, kommunen ersätter bensinkostnader. Idrottsbyråns kontaktperson är idrottssekreterare Pontus Backlund, telefon 044-7168 713.

Karta över skidspåren i Pedersöre, PDF 2,2 MB.

Elljusspår

Pedersöre skidcentrum

Elljusspår 6,3 km + 2,5 km (ingen belysning). Adress Terjärvvägen 110, Lappfors. Spåruppdateringar: Facebook/Skidspåret i Lappfors. Sixten Häggman IK Falken, tel. 040 5835096. Vädret just nu vid Pedersöre skidcentrum.

Lobergslänken, Bennäs

Elljusspår ca 1,5 km. Terrängen är varierande med en hel del backar. Lättast hittar man till spåret genom att köra genom Bennäs centrum ut mot riksåttan. Spåret hittas då på höger sida ca 200 m efter järnvägsövergången. Parkeringsplatser finns. Belysningen tänds av kvällens första besökare och släcks kl. 22.00. Spåret körs upp vid behov. Kontaktperson Torbjörn Södergård. 

Bergö, Edsevö

Elljusspår (delvis) ca 2,5 km retur–retur. Start vid parkeringen på Bergöbacken. Vägvisning från Kållbyvägen 678. Information: Facebook/Bergöbacken i Edsevö Pedersöre, IF PP.

Kållby

Elljusspår ca 1 km. Start Kållby skola, Heimbackaleden 40.

Lepplax

Elljusspår ca 1 km. Start bakom Lepplax samlingshus, Samlingshusvägen 19.

Forsby

Elljusspår ca 1–1,5 km km, start vid Forsby skola, Forsbyvägen 386.

Lillby

Elljusspår ca 900 meter. Förbindelse till Fagerbacka skidspår när snöläget tillåter. Start vid Purmo skola, Lillbyvägen 205.

Sisbacka och Stampo motionsspår

Elljusspår ca 1,5 km. Stampo motionsspår ansluter till elljusspåret, ca 3,3 km (ingen belysning). Start Bamse daghem, Storbackavägen 5.

Ytteresse

Elljusspår ca 2 km. Start vid Ytteresse skola, Ytteressevägen 214. Banan jämnas för skating och förses med ett spår för diagonalskidåkning. Spåret är rätt krävande, men möjlighet finns att skida runt de större backarna. Skolans parkering kan användas när den inte behövs för skolans personal. Kontaktperson Peter Häggman.

Överesse

Elljusspår ca 1,5 km. Start Överesse skola, Essevägen 160. Finns också kortare spår med möjlighet till fristil, för skolans och daghemmets behov.

Åvist

Elljusspår ca 700 m och 1 km. Startplats Finnabbavägen 1, (egentligen i slutet av namnlös väg). 

Skidspåret vid Fagerbacka fäbodsställe, två personer skidar mot skogen.

Fagerbacka skidspår passerar ett gammalt fäbodställe i Purmo.

Motionsspår

Bäckbyspåret

Motionsspår Överesse–Bäckby skola 6 km, Överesse–Lassila (Bäckby) 7,5 km, Överesse–Fjölkoträsket 10 km, Överesse–Fjölkoträsket–Haltbacka (Kronoby) tur–retur, ca 40 km. Ingen belysning. Start Överesse skola (Essevägen 160), Bäckby skola (Skolbackavägen 59) och Lassilas, (Harabackavägen 25). Information: Facebook/Bäckbyspåret

Bäckbyspåret ansluter till Kronobyspåret vid Fjölkoträsket, så att om man vill göra en längre tur från Överesse till Påras i Kronoby blir det ca 43 km tur-retur. Vid Fjölkoträsket och längs spåret mot Kronoby finns flera lavor och rastplatser för korvgrillning. Information om Kronobyspåret: Facebook/Lillträskleden.

Brännbacka-stortallen, Ytteresse

Skidspåren i Ytteresse kommer också denna vinter att hållas i skidbart skick när snöläget det medger.

Brännbackaspårets start och parkering vid Smeds M VVS Ab:s tomt vid Brännbackavägen. På kvällar och veckoslut får även Forslight Ab:s parkering användas. Spårets längd tur-retur (Brännbackavägen–stortallen) är 11,2 km. Information: Skidespåri till Brännbacka-stortalle. Kontaktperson Peter Häggman  040-8255076.

Fagerbacka skidspår 

Fagerbacka skidspår är öppet vintertid när väderförhållandena tillåter. Ny spårdragning vintern 2023, kolla kartan FAGERBACKA SKIDSPÅR PDF, 369 KB.

Start på åkern mittemot Åvallen, Purmovägen 544 och Fagerbacka fäbodställe (skyltning från Kallträskvägen).

En kortare länk runt Brännbacka mäter 3 kilometer, rutten från Åvallen till Fagerbacka och tillbaka mäter cirka 9 kilometer och till Manners blir det cirka 16 kilometer. Ny rund rutt: Åvallen–Fagerbacka–Fingervantmossen–Bengts torp–Storbacken–Åvallen ca 18 km. Fagerbacka–Västerbacka 7 km tur–retur. Fagerbacka skidspår finns på Facebook. 

Falli, Bennäs

Skidspåret startar från Falli fotbollsplan, Finnäsbackavägen 25. Spåret är ca 5 km. Ingen belysning. 

Lepplax skidspår

Motionsspår 10,8 km. Start vid Lepplax skola, Lepplaxvägen 99. Ingen belysning. Info: Facebook, Lepplax skidspår.

Östensö - Edsevö - Härö

Skidspåret går från Östensö skola över Purmo ån och Esse ån till Edsevö, därifrån vidare genom Härö, över Purmo å och tillbaka mot Östensö. Skidspåret är ca 9 km långt med några små backar och stigningar. Man kan parkera bilen endera vid Östensö skola eller vid Edsevö skola. 

Stampo motionsspår

Anslutning till spåret vid bortre änden av Sisbacka elljusspår, en skylt visar var Stampospåret börjar. Spårets längd är ca 3,3 km + elljusspårets längd (ca 1,5 km). 

Lodeträsket, Sandsund

Motionsspår ca 1,6 km, start vid Träsklidvägen eller Liljelundsvägen. Ingen belysning.

Pumppisåkrarna, Sandsund

Motionsspår ca 4,3 km. Start vid Pumppisbacken, Lillsandsundvägen. Ingen belysning.

Pumppisåkrarna–Östensö

Motionsspår ca 6 km. Start Pumppisbacken, Lillsandsundvägen. Ingen belysning.

Pumppisåkrarna–Pie-Hi

Motionsspår ca 6 km (via grillplats vid Grötberget). Start vid Pumppisbacken, Lillsandsundvägen. Ingen belysning. Kontaktperson för Sandsundspåren: Andreas Lindh.

Sandsund motionsspår, PDF, 288 KB.