Studiestöd

Kommunen betalar ett stipendium på 125 € per termin till studerande som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Stipendiet beviljas studerande som är mantalsskrivna i Pedersöre. Stipendiet beviljas för högst 10 terminer och stödet betalas terminsvis.

Du kan ansöka om stipendium med denna blankett. Till ansökan bifogas ett intyg över att du är anmäld som närvarande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola under den termin som du ansöker för.

Ansökan för vårterminen ska vara inlämnad senast 31.5 och för höstterminen senast 31.12

Tilläggsuppgifter: kommunens kassa, tfn (06) 7850 117.