Litterära hotspots i Pedersöre

Litterära hotspots är ett nyproducerat häfte som kan lånas på alla biblioteksenheter i kommunen. Häftet presenterar 10 olika platser i Pedersöre, som förekommer i litteratur. Via illustrationer och presentationer får du bekanta dig med såväl platsen som personen som har inspirerats av platsen i något av sina litterära verk.

Nedan hittar du dessutom videoklipp till var och en av platserna, med en uppläsning ur den aktuella boken.

Del 1: Åliden

Pedersöre teater och teaterplatsen vid Åliden i Purmo kan vi till stor del tacka Tom Wilhelms för. Förutom att han är en av initiativtagarna till teaterföreningen, är han också manusförfattare till flera pjäser som har spelats på Åliden.

I filmklippet hörs en uppläsning ur pjäsen All vår möda och alla våra drömmar från boken Den svåra vägen hem och nio andra skådespel.

Del 2: Kiisk

I Kiisk möter man tystnaden, åtminstone såg poeten Viola Renvall det så. Hennes diktsamling Möte med tystnaden handlar till stor del om området kring Kiisk byagård, där Renvall bodde tillsammans med Hjalmar Krokfors en tid efter giftermålet år 1936.

År 2012 invigdes Skaldernas stig i Lappfors som presenterar författarparet samt naturen kring Kiisk.

Del 3: Nådjärv

Kaj Korkea-aho är förmodligen en av de mest kända Pedersöreförfattarna. I en intervju för Pedersöre kommunbibliotek år 2021 berättar han att så gott som alla hans böcker innehåller någon blinkning till hemtrakterna kring Esse.

I boken Se till mig som liten är står huvudpersonen och kämpar med motstridiga känslor vid Svartsjön, som enligt författaren själv egentligen är Nådjärv i Esse.

Del 4: Essegården

Om Essegården, eller Samlingshuset i Esse som det hette förr, skrev Kurt West i boken Vi slogs och blödde år 2002. I den självbiografiska boken beskriver West en dans som han och hans vänner ordnade utan tillstånd i Samlingshuset under en permission år 1944.

Kurt West föddes den 26 juli 1923 i Esse. Han avled 2007.

Del 5: Överesse skola

Överesse skola förekommer på bild i boken Den falska Bernice, som är del 3 i bokserien om Patrik, Irene och Pensionärsmakten. Det är illustratören Joanna Vikström Eklöv som har låtit skolan hon själv gick i som barn vara med.

Joanna Vikström Eklöv är född 1982 och jobbar förutom som illustratör också som lärare i kommunen.

Del 6: Wärväkull stein

Tänk att en familj har bott vid Wärväkull stein! Om detta berättar Kållbybon Max Svedlund i boken Wärväkull från 2002. Max var en hängiven historiker och brann extra mycket för lokalhistoria, vilket märks i hans böcker. Max Svedlund avled 2009.

Del 7: Forsby dansbana

K-G Olin föddes 1956 i Forsby. Att just Forsby dansbana förekommer i en av hans böcker beror dels på att Olin har många barn- och ungdomsminnen därifrån, dels på att han hittade en intressant historia med anknytning till platsen.

Vill du höra historien? Se filmklippet för att höra en uppläsning, eller låna boken Brännvinskriget från ditt närmaste bibliotek.

Del 8: Sursik skola

Ungdomstrilogin Zoo! handlar om högstadievardagen och kretsar kring vänskapen mellan Atlas och Elliot. Även om det aldrig sägs var detta högstadium ligger är det lätt att tro att det är Sursik skola som varit inspirationskällan, eftersom författarna till bokserien heter Ted Forsström och Kaj Korkea-aho.

I filmklippet hörs en uppläsning ur bok nummer 2: Hjärtattack.

Del 9: Strömfåran

Att Strömfåran spelar en stor roll för Östensös utveckling, framgår tydligt ur boken Miljökultur i kulturmiljö, skriven av Gun Anderssén-Wilhelms.

I filmklippet presenteras också kåserisamlingen ”Min by”, som innehåller 104 kåserier skrivna av Greta Stenman, som under åren 1959-1970 skrev kåserier i Hufvudstadsbladet under signaturen Elisa. Ämnet för kåserierna är ofta hembyn Östensö.

Del 10: Lepplax

Leif Blomqvist har i hela sitt verksamma liv jobbat med bär och frukter och driver Blomqvist Plantskola i Lepplax.

Hans trädgårdsböcker har väckt stort intresse både i hemlandet och utomlands, och har vid flera tillfällen varit nominerade till utmärkelsen Årets trädgårdsbok.

I filmklippet hör vi en uppläsning ur boken Våra trädgårdsbär.