Nikotinersättningspreparat

Nikotinpreparat såsom tuggummin eller plåster används då man slutar röka. Dessa har en lindrande effekt på de abstinenssymptom som kan uppstå vid rökavvänjning. Användande av nikotinpreparat är med tanke på hälsan alltid ett bättre alternativ än att fortsätta röka. Detta beror på att de skadeverkningar som rökandet medför orsakas till största delen av andra ämnen än nikotin.

Nikotinpreparat klassificeras som läkemedel enligt läkemedelslagen (395/1987) Framtill år 2006 fick dessa säljas enbart i apotek. Genom en lagändring som trädde ikraft 1.2.2006 får nikotinpreparat också säljs i butiker, kiosker och servicestationer som har fått detaljhandelstillstånd. Genom att göra nikotinpreparaten mera lättillgängliga hoppas man att rökandet skall minska.

Försäljning av nikotinersättningspreparat förutsätter ansökan om tillstånd från den lokala hälsoskyddsmyndigheten. Vi beviljar därför detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat samt utövar tillsyn över att tillstånden efterföljs på området Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo.

Ansökan om detaljhandelstillstånd för nikotinersättningspreparat

Förutsättningar för att ansökan om tillstånd skall beviljas är följande:

Kontaktuppgifter

Miljöhälsa Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
livsmedel@pedersore.fi
050 324 5485

Anne Rönnskog 
Hälsoinspektör

anne.ronnskog@pedersore.fi

044 721 9014

 

Jonathan Storskrubb

Hälsoinspektör

jonathan.storskrubb@pedersore.fi

050 336 4561 

 

Harri Mulari
Hälsoinspektör

harri.mulari@pedersore.fi

050 596 1028