Språkkrav

Pedersöre kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk. Andelen finskspråkiga är cirka 9 procent.

Språkkraven för en tjänst eller befattning framgår i allmänhet av platsannonsen. Kommunfullmäktige har även fastställt en språkstadga, där kraven på språkkunskaper för olika tjänster och befattningar framgår.