Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att ta del av informationen personuppgiftsansvarige lagrar om personen genom att begära ut ett registerutdrag: 

Begäran om att få granska personuppgifter (196 KB pdf)

Den ifyllda blanketten lämnas till något av följande ställen:

Personalen på dessa ställen är utbildad att hjälpa dej med detta. Tag med giltig identifikationshandling. Begäran kan även skickas elektroniskt via tjänsten suomi.fi.

Den personuppgiftsansvarige ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta personuppgifter som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, bristfällig eller föråldrad.

Den registrerade har de rättigheter som nämns i dataskyddsförordningen GDPR, bl.a. rätten att neka personuppgiftsansvarige att dela uppgifter om den registrerade för direktmarknadsföring eller annan motsvarande användning.

Den registrerade har rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av personuppgifterna genom att göra en anmälan till dataombudsmannen.

Mer information om den registrerades rättigheter på dataombudsmannens byrås webbsidor.