Informationsskyddsguide

Respektera kunders, klienters och arbetskollegors intregritet

Hantera personuppgifter och övrigt känsligt material omsorgsfullt

 • Tänk på var och vad du lagrar och vad du skickar, skriv inte ut i onödan.
 • Personuppgifter och övrigt känsligt material skrivs ut med säker utskrift.
 • Lagra inte personuppgifter eller övrigt känsligt material på USB-minnen eller extern media.

Håll arbetsstationerna och arbetspunkterna säkrade

 • Använd datorerna regelbundet, så att nödvändiga uppdateringar installeras.
 • Lås datorn när du avlägsnar dig från din arbetspunkt.
 • Stäng av datorn, om du inte menar återvända samma arbetsdag.
 • Lås dörren när du avlägsnar dig från ditt arbetsrum.
 • Använd endast av arbetsgivaren erhållen utrustning och tjänster för arbetsärenden
 • Använd inte offentliga datorer, tablets eller telefoner till arbetsärenden (endast om överenskommet eller om kommunens hanteringsregler tillåter det).
 • Lagra inte arbetsrelaterade uppgifter på annan plats än av arbetsgivaren angivna platser och tjänster.

Använd bärbar dator utanför arbetsplatsen med eftertanke

 • Installation av spel och andra applikationer och surfande på osäkra webbsidor kan orsaka hot mot datasäkerheten och därmed även mot dataskyddet.
 • Lämna inte utrustning obevakat till exempel i bilen eller på en restaurang.

Var noggrann med hur du använder eposten

 • Använd privat epost-konto för personliga meddelanden.
 • Efter behandling ska mottagna och skickade e-postmeddelanden innehållande personuppgifter och övrigt känsligt material raderas permanent ur epostsystemet.
 • Säker e-post eller det säkrade system som mottagaren tillhandahåller används ifall personuppgifter eller övrigt känsligt material behöver skickas ut från kommunen till andra företag, privatpersoner eller organisationer.

Håll kontroll på lösenorden

 • Användarnamn och lösenord är personliga, överlämna dem inte åt någon.
 • Använd inte arbetsapplikationers lösenord i applikationer och tjänster som finns utanför arbetsplatsen.
 • Användning av någon annans eller allmänna inloggningsuppgifter är inte tillåtet vid hantering av personuppgifter eller övrigt känsligt material

Anmäl eller fråga, om du upptäcker något konstigt!

 • Ansvaret för informationssäkerheten är gemensam.
 • Fråga arbetskollegor, dataskyddspersonal eller IT-supporten om du misstänker någonting eller om något är oklart.