Om Pedersöre Ta kontakt Felanmälan och jour

Felanmälan och jour

Om du vill anmäla om störningar i den kommunala servicen utanför kontorstid hänvisar vi dig till våra journummer.

Fastighetsskötsel

Jourtelefon: 044–0850 887. Gäller måndag–torsdag efter klockan 16.00, fredag efter klockan 14.45 samt helger.

Felanmälningar

Kommunaltekniska störningar och störningar i vägunderhåll görs till tekniska@pedersore.fi.

Pedersöre Vatten

Jourtelefon: 044–5850165

Avbytarservice

Jourtelefon: 050–562 5709. Gäller helgdagar kl. 6–10 och 16.15–20.45, vardagar kl. 6.00–8.00 och 16.15–20.45

Vägtrafikantlinjen

Tel. 0200 2100 (meddelanden om brådskande problem på vägar, öppen 24 h).

Felanmälan via Virhi

Via Virhitjänsten kan du göra platsspecifika felanmälningar som gäller kommunens gatubelysning, idrotts- och friluftsanläggningar, offentliga byggnader, vägar och gångbanor och skolor, park- och grönområden samt snöröjning och sandning. Det är också möjligt att rapportera om skadegörelse och översvämningar.

Läs mer: Felanmälan via Virhi

Direkt till Virhikartan: Virhi.