Kulturavdelningen

Kulturavdelningens verksamhet omfattar biblioteken, Pedersöre medborgarinstitut, kulturarbetet, idrotten, ungdomsarbetet och olika projekt.

Chef för kulturavdelningen är kultur- och välfärdschefchef Ulrika Stenmark

Kulturavdelningens personal