Aktuellt för barn och unga Baracker på skolgården i Östensö
18.1.2023
Två elever står på en snöig skolgård och pekar mot skolgården.

Baracker på skolgården i Östensö

På Östensö skolas gårdsplan har kommunen byggt dagisar för små barn. Två enheter finns redan och snart finns ännu en ny enhet på skolgården. Två av enheterna (baracker) är byggda på det som tidigare var skolans fotbollsplan. Endast en liten del finns kvar av fotbollsplanen.

Samtidigt är det sista terminen för eleverna i Östensö skola. Till hösten 2023 inleder den nya Axåkers skola sin verksamhet med elever från Östensö och Bennäs. 

“De senaste åren har Östensö skolas skolgård sakta delats upp. Östensö skola har blivit lovat till dagis. På grund av detta har skolgården sakta delats upp. Detta har lett till att skolgården har blivit liten och trång.

Det är tråkigt att så mycket av skolgården är dagisområde nu. Förut hade vi en väldigt bra skolgård, men sedan blev den bara mindre och mindre. Det ska byggas en till barack på vår fotbollsplan, så vi har bara en liten bit kvar. Det är väl bra att det blir fler baracker, eftersom det behövs. Det blir trångt på vägarna också då det kommer så mycket bilar. 

Jag tycker att det är både bra och dåligt att vi fick baracker hit till skolan. Bra för att nu får dagisbarnen ett dagis, men mest dåligt för att det tar upp mycket av vår skolgård. Skolgården har minskat mer och mer varenda år. Vi fick just hit nya fotbollsmål. När det kommer ännu en barack i vår, så har vi bara en pytteliten del av fotbollsplanen kvar. 

Personligen är jag emot detta, men å andra sidan finns det inte mycket att göra. Det finns för lite dagisar i kommunen och de har blivit lovade vår skola och skolgård. 

Barackerna stör absolut inte, men när de bygger dem så stör det. Vi går miste om stor del av asfalten under tiden de bygger, och det kommer lastbilar och maskiner under skoldagen. 

Vi kommer inte att hinna gå i Axåkers skola för vi far till Sursik nästa termin, men vi tror och vet ändå att den nya skolgården kommer att bli bättre än den vi har nu vid Östensö skola.” 

Backen är bra

“Jag tycker skolgården är helt okej. Det finns många bra saker på skolgården, såsom backen.  Det finns inte så många skolor som har lika stor backe. Vi fick ju faktiskt lite "uppdatering" på gungor och sandlåda förra terminen, så det var ju bra i alla fall. 

Vi har åtta gungor, men det finns nästan bara två som är bra. Vi har ett stort asfalterat område, där man kan måla med kritor, spela innebandy och ha “bollen-på-sin-plats”.Vi har ett sandområde också, men det är fullt av snö nu. Nu har vi en snöbacke där istället, där vi kan gräva och leka. Själva skolgården är det inte något fel på.”

Text: Eleverna i åk 6 i Östensö skola