Aktuellt för barn och unga Vem bestämmer i kommunen?
20.9.2023
En bild från fullmäktigesalen när fullmäktige håller budgetmöte.

Vem bestämmer i kommunen?

Finland är en demokrati. Det betyder att människorna som bor i landet väljer vilka som ska bestämma. De som bor i Pedersöre väljer vilka som ska bestämma i vår kommun.

De som bestämmer i en kommun kallas ledamöter och de sitter i kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs i kommunalval, som ordnas vart fjärde år. I Pedersöre består kommunfullmäktige av 35 ledamöter. Alla kommuninvånare som har fyllt 18 år får rösta i kommunalvalet.

Kommunfullmäktige besluter om kommunens frågor vid ett möte, som kallas sammanträde. Det ordnas sammanträden så ofta som det behövs, vanligtvis ca en gång per månad. Alla som vill får vara med vid fullmäktiges sammanträde för att höra vad ledamöterna diskuterar och besluter. Man kan endera följa med mötet på plats eller titta på det på kommunens Youtube-kanal.

Via den här länken kan du se vilka personer som just nu är ledamöter i Pedersöres kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige.

Text: Planeringssekreterare Johanna Storbacka, förvaltningsavdelningen