Aktuellt Dags att söka föreningsbidrag
10.2.2022

Dags att söka föreningsbidrag

Föreningar och organisationer som är verksamma i Pedersöre kan ansöka om bidrag från kultur- och fritidsnämnden. I år delar nämnden ut fem olika sorters stöd.

Stödkategorierna presenteras nedan.

Ungdomsarbete

Föreningar, i första hand ungdomsföreningar, som bedriver verksamhet för barn och unga kan söka verksamhetsbidrag, renoveringsbidrag och driftsbidrag.

Kulturarbete

Kulturföreningar samt arbetsgrupper kan söka verksamhetsbidrag och projektbidrag samt projektbidrag för enskilda konstutövare.

Idrottsarbete

Idrottsföreningar registrerade i Pedersöre kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Övriga

Föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet i Pedersöre kan söka verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidrag kan även sökas av sammanslutningar som upprätthåller föreningslokaler, kyrkor och bönehus i kommunen. 

Coronastöd

I samband med bidragsansökan kan föreningar, vars verksamhet i betydande grad har påverkats negativt under coronapandemin, söka om ett coronabidrag. Stödet riktas i första hand till ungdoms-, idrotts- och kulturföreningar.

Ansökan om bidrag ska lämnas in till kommunen senast onsdagen den 23 februari 2022. Ansökan med bilagor riktas till Pedersöre kommun, PB 1, 68911 PEDERSÖRE eller registraturen@pedersore.fi. 

Ansökningsblanketter och instruktioner finns på sidan Föreningsbidrag.

I samband med årets ansökan ska de organisationer som fick bidrag under år 2021 inlämna ekonomisk redovisning.

Tilläggsinformation ger Ulrika Stenmark, ulrika.stenmark@pedersore.fi, 050-5166 169.