Aktuellt Kokuppmaningen i Jakobstad fortsätter ännu
25.4.2024
En kran med rinnande vatten.

Kokuppmaningen i Jakobstad fortsätter ännu

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR 25.4.2024, kl. 15:30.

Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad med hushållsvatten. En liten mängd av Jakobstads Vatten har även levererats till Vikarholmen och Furuholmen i Larsmo.

I de 12 uppföljningsprov som togs 24.4.2024 har inga koliforma bakterier eller E.coli konstaterats.

Svar som gäller enterokocker för dessa prov fås på fredageftermiddagen den 26.4.2024.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska fortsättningsvis kokas i 5 minuter.

Ökad klorering fortsätter

Vattenbolaget utför fortsättningsvis en ökad klorering av hushållsvattnet och det kommer att förekomma en starkare lukt av klor än vanligt.

Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare.

Se mera information och vanliga frågor och svar gällande hushållsvatten på Miljöhälsan Kallans hemsida Hushållsvatten eller Hushållsvatten, frågor och svar. Anvisningar för hushåll, PDF, 97 KB. 

Jakobstads vattens webbsidor.