Aktuellt Kommunalskatten föreslås bli oförändrad
3.11.2020

Kommunalskatten föreslås bli oförändrad 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer kommunalskatteprocenten på nuvarande nivå, det vill säga 21,0 procent. Fullmäktige behandlar inkomstskatteprocenten och fastighetsskatten på sitt nästa möte måndagen den 9 november.

Kommunstyrelsen föreslår inte heller några förändringar i fastighetsskatten. Enligt förslag ska skatteprocenten alltså vara:

  • Allmän fastighetsskatteprocent 0,93
  • Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55
  • Övriga bostadsbyggnader 1,15
  • Obebebyggda byggplatser –
  • Allmännyttiga samfund 0,00
  • Kraftverk 2,85 

Enligt den senaste prognosen kommer kommunen att göra ett överskott på cirka 0,6 miljoner euro i år.

Med oförändrad skatteprocent beräknas Pedersöre nästa år få 31,0 miljoner i kommunalskatt, 3,3 miljoner i samfundsskatt och 2,3 miljoner i fastighetsskatt, alltså totalt 36,6 miljoner euro.

I rambudgeten för 2021, vilken kommunfullmäktige godkände i september, räknade kommunen med ett underskott på 1,7 miljoner euro med oförändrade skatteprocenter. Utan skattehöjning kommer skatte- och statsandelsintäkterna i budgetförslaget att vara 1,6 miljoner euro större än i rambudgeten. Sammanställningen av sektorernas budgetförslag visar att verksamhetskostnaderna överstiger rambudgetens kostnader med cirka 100 000 euro, vilket innebär att underskottet skulle bli cirka 0,1 miljoner nästa år. En höjning av skatteprocenten med 0,5 procentenheter skulle ge cirka 0,7 miljoner mera i skatt.

Det ackumulerande överskottet uppgår i senaste bokslut till 6,3 miljoner euro. När det förväntade överskottet för 2020 räknas in, kommer det ackumulerande överskottet att öka till 6,9 miljoner. 

– Vi räknar med att utgifter och inkomster möts så pass att det är möjligt att fortsätta med oförändrad skatteprocent, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

 

Sidoplanerare för skolbyggen är valda

Kommunstyrelsen har också valt sidoplanerare för de två kommande skolprojekten, Sandsund skola och Bennäs-Östensö-Sundby skola.

Smartplan Ab Oy tar hand om elplaneringen. Sweco Rakennustekniikka Oy valdes för konstruktionsplanering, vvs-planering och byggnadsautomatikplanering.