Aktuellt Nu är det möjligt att kommentera Purmo vindkraftspark Anvisningar för deltagande i Teamsmöte 15.6

Anvisningar för deltagande i Teamsmöte 15.6

Man ansluter till evenemanget 15.6 kl. kl. 18 genom att klicka på den här länken:

Click here to join the meeting

Länken kan öppnas via Teams-applikationen eller via din webbläsare. Publiken ser och hör uppträdarna samt presentationerna och kan också själv delta genom att ställa frågor.

Videobilden kan i vissa fall inverka försämrande på kvaliteten av förbindelserna ifall det är ett flertal deltagare. Därför rekommenderar vi att man endast har på videobilden då man har taltur.

Före evenemanget:

  • Kontrollera att din internetanslutning fungerar.
  • Använd webbläsaren Google Chrome om du inte har applikationen Teams till ditt förfogande.
  • Kontrollera datorns ljud- och videoinställningar vid behov.
  • Använd vänligen antingen ditt eget namn eller ett skärmnamn då du loggar in i evenemanget, detta underlättar överlämnandet av ordet under mötet.

Under evenemangets gång:

  • Första halvan av evenemanget består av presentationer. Publikens mikrofoner hålls stängda under denna tid.
  • Evenemangets andra del är reserverad för frågor och diskussion. Be vänligen ordet i Teams med hjälp av knappen ”Räck upp handen”. Efter att du får ordet kan du knäppa på mikrofonen. Håll vänligen mikrofonen stängd under den övriga tiden. Under hela evenemanget är det möjligt att ställa frågor skriftligt via meddelandefältet. Skriftliga frågor svaras också i slutändan av evenemanget.