Aktuellt Nu är elektroniska möten möjliga
7.4.2020

Nu är elektroniska möten möjliga

Från och med tisdag 7 april har kommunens förtroendeorgan möjlighet att hålla elektroniska möten. Kommunfullmäktige godkände kompletteringar till kommunens förvaltningsstadga på sitt möte i måndags.

Behovet av att kunna hålla elektroniska möten har uppstått som en följd av coronavirusets spridning i landet. Det är sammanlagt fem paragrafer i förvaltningsstadgan som kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt att fatta beslut i elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde), och för andra organ än fullmäktige också på elektronisk väg före sammanträdet (elektroniskt beslutsförfarande). 

Förutsättningen för ett elektroniskt sammanträde är att de som konstaterats vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.  

– I första hand strävar vi efter att hålla fysiska möten, men i sådana här lägen, då det inte rekommenderas eller är lämpligt att samlas, behöver vi ändå ha möjlighet att få förvaltningen och besluten att gå framåt, sade kommundirektören Stefan Svenfors.

Fullmäktige godkände också en ändring i budgeten 2020. Kommunstyrelsen har enligt förvaltningsstadgan rätt att uppta lån till högst det belopp som fastställts i budgeten. I årets budget är beloppet fastställt till 0,5 miljoner euro. På grund av finansieringsmarknaden är det befogat att kommunstyrelsen har möjlighet att vid behov uppta 10,5 miljoner euro i nya budgetlån, samtidigt som beloppet för kortfristiga lån kan minskas med tio miljoner euro. Fullmäktige godkände förslaget utan diskussion.

Man kan också se hela fullmäktigemötet på kommunens Youtube-kanal i efterskott. 

Tilläggsuppgifter: kommundirektören Stefan Svenfors (06) 7850 101, stefan.svenfors@pedersore.fi