Aktuellt Pedersöre blir delägare i solpark i Esse
20.9.2022

Pedersöre blir delägare i solpark i Esse

Det nygrundande bolaget Esse Solar and Energy Park planerar bygga ett solkraftverk som producerar el med hjälp av solceller i Överesse. Kommunstyrelsen har beslutat att Pedersöre tecknar tio procent av aktiekapitalet, totalt 50 000 euro.

Övriga parter i bolaget är det lokala elbolaget Esse Elektro-Kraft och Autocirc Finland. Solparken ska ha en nominell effekt på 1 megawatt och placeras intill Esse industriområde på områden och tomter som redan är i delägarnas ägo. Solparken behöver ett utrymme på minst 1,4 hektar. Kommunstyrelsen beslöt att arrendera ut ett område på 1,2 hektar i 35 år åt det nya grundade bolaget.

Affärsmodellen är att solparken producerar el som säljs till mest fördelaktiga pris och villkor medan ägarna delar på det eventuella överskottet. Elen säljs antingen till marknaden (Noordpool) till marknadspris eller till ett fast pris över en längre period, till en elhandlare.

Det handlar om en investering på cirka 1 miljon euro. Bolaget behöver ett eget kapital på 500 000 euro i startskedet, resten finansieras med lån.

Enligt kommundirektören Stefan Svenfors ligger kommunens engagemang helt i linje med Pedersöres strategi att satsa på förnyelsebara energikällor.

– Det här är en bra helhet med två solida bolag och kommunen som äger mark i området. Vi agerar när tillfälle ges, säger han.