Pedersöres daghem

Utgångspunkten är att verksamheten i Pedersöres daghem fortsätter trots kortare elavbrott. Personalen är beredd och planerar verksamhet för eventuella elavbrott, och kan vid behov kontakta vårdnadshavarna. 

Om ett elavbrott leder till att varm mat inte kan tillredas erbjuder vi kall mat som reserverats och införskaffats på förhand till enheterna.  Vi har reserverat mat för alla måltider och vi ser till att mat också finns för barn med allergier eller specialdieter. 

Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga och vi både pratar om och övar på elavbrott i förväg. Men det är bra att tala om ämnet också hemma.

När vi planerar verksamheten under eventuella elavbrott utgår vi från från Utbildningsstyrelsens direktiv som ni kan läsa här: Beredskap för elbrist inom småbarnspedagogiken och utbildningen.

Daghemsföreståndaren i respektive daghem ger vid behov mera information