Aktuellt Pedersöre förbereder sig för elavbrott
20.12.2022
Elledningar och en elstolpe. En kall vinterdag.

Elbrist kan uppstå när produktionen och importen av el inte täcker elförbrukningen, till exempel under kalla och vindstilla vinterdagar.

Pedersöre förbereder sig för elavbrott

Det finns risk för elbrist i vinter, i fall elproduktionen och elimporten inte täcker förbrukningen av el i landet. Då kommer elförbrukningen begränsas. Pedersöre har förberett sig för störningar och möjliga konsekvenser av detta i sin service.

Den största belastningen på dygnsnivå sker oftast på morgonen och under tidig kväll, medan elförbrukningen på årsnivå är störst under kalla vinterdagar. Om elbrist uppstår är det möjligt att tillgången på el kan begränsas genom roterande elavbrott på ca 1–2 timmar i vissa områden. Om elbristen går att förutse är det möjligt att meddela om avbrotten på förhand, antingen på nationell nivå eller i det egna området. Elavbrott kan också ske utan förvarning. 

Kommunens förberedelser utgår från stamnätbolaget Fingrids uppskattningar om att elavbrotten varar 1–2 timmar. Under korta elavbrott fortsätter kommunens verksamhet som normalt i den utsträckning det är möjligt. En del service avbryts för den tid som avbrottet pågår. 

Mer information om elbrist:

 

Kommunens verksamhet under elavbrott

På nedanstående sidor finns information om kommunens service under möjliga elavbrott i vinter. På undersidorna kan du också läsa hur du själv kan förbereda dig på elavbrott.