Äldreboenden

Esselunden, Purmohemmet och Pedersheim har tillgång till reservkraft som tryggar elektricitet i fastigheterna under elavbrott.