Aktuellt Pedersöre, Kronoby och Karleby planerar cykelväg
24.5.2022
Cykelvägen längs Remso i Lövö. En cykel står lutad mot ett trafikmärke för cykelväg.

Pedersöre, Kronoby och Karleby planerar cykelväg

Kommunstyrelsen i Pedersöre ställer sig positiv till Kronobys och Karlebys initiativ att utreda om det är möjligt att bygga en ny cykelled längs riksåttan mellan de tre kommunerna. Det handlar i det här skedet om en översiktsplanering.

En cykelväg längs riksåttan skulle betjäna både jobbpendlare på cykel och fritidscyklister och framförallt göra cyklingen tryggare för alla.

Cykelleden ligger också i linje med nationella klimatmål och regeringsprogrammets målsättningar om trafiksäkerhet och strävan att skapa förutsättningar för folk att röra på sig till fots och cykel.

För Pedersöre handlar det om en sträcka på cirka 2,4 kilometer från Lepplax till kommungränsen mot Kronoby, eftersom de servicevägar som byggs i samband med omkörningsfilerna på riksåttan kommer att fungera som cykelvägar mellan Edsevö och Lepplax.

Om cykelvägen ska kunna förverkligas krävs statens stöd och finansiering. De tre kommunerna bedömer att det finns goda möjligheter att staten deltar i kostnaderna, eftersom projektet främjar många nationella målsättningar. I detta skede är det därför viktigt att göra noggranna utredningar och skisser, vilka kan ligga som grund för bidragsansökan.

De tre kommunerna planerar att anlita en konsultbyrå med erfarenhet av dylik översiktsplanering och av andra handlingar som krävs för ansökan. Konsultutredningen beräknas vara klar vid årsskiftet.

Planeringskostnaderna fördelas enligt cykelvägens längd i respektive kommun. För Pedersöre handlar det preliminärt om 15 000–25 000 euro.