Aktuellt Pressmeddelande gällande covid-19
21.9.2020
En hand håller i ett provrör med blod. I bakgrunden coronavirusbollar.

Pressmeddelande gällande covid-19

Vasa centralsjukhus informerar dagligen om antalet positiva fall av covid-19 bland befolkningen i sjukvårdsdistriktet, dit också kommunerna inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk hör. Social- och hälsovårdsverket informerar om fall i det egna området i de fall där det finns risk för samhällsspridning.

Detta för att så långt som möjligt undvika att enstaka fall kan identifieras. Vid behov ger vi också en allmän information om smittläget.

De senaste dagarna har det förekommit flera positiva fall av covid-19 på Jakobstads social- och hälsovårdsverks område. Till en del gäller fallen personer, till exempel studeranden, som bor på annan ort och som har besökt området. Smittorna härstammar till största delen från kända smittkedjor i Finland och i vissa fall från utlandet. För närvarande är ca 30 personer i karantän i olika kommuner i området. Det är inte omöjligt att ytterligare positiva fall konstateras bland dessa under de närmsta veckorna.

I de enskilda fallen har det inte bedömts finnas risk för samhällsspridning.

Det totala antalet som är exponerade och satta i karantän är nu ändå så pass stort, att det är skäl att påminna om de gällande rekommendationerna:

  • håll avstånd.
  • var noga med handhygienen.
  • använd munskydd ifall du är över 15 år och inte har möjlighet att hålla avstånd.

Vi rekommenderar också att man laddar ner appen coronablinkern i sin telefon för att få meddelande ifall man blivit utsatt för smitta.

Ifall man rest i ett riskområde, så ersätter inte ett negativt covid-19 test den frivilliga karantänen på 14 dagar. På samma sätt kan inte heller tiden man är försatt i karantän, om man utsatts för smitta, förkortas via ett negativt test.

 

Pia-Maria Sjöström                                    Johanna Gripenberg

Chefsläkare                                                  Smittskyddsansvarig läkare

Social- och hälsovårdsverket Jakobstad          Social- och hälsovårdsverket Jakobstad