Aktuellt Sportis stängs tillfälligt för vuxna 21 januari
20.1.2022

Sportis stängs tillfälligt för vuxna 21 januari

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 19.1.2022 fattat beslut om att stänga vissa idrotts-, hobby- och rekreationsutrymmen i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet träder i kraft den 21 januari 2022.

Med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar stängs utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Beslutet är i kraft två veckor under tiden 21.1–3.2.2022.

Beslutet är förpliktande för de aktörer som utövar verksamhet och disponerar över utrymmen. Stängningen gäller följande utrymmen enligt paragraf 58 g 4 momentets punkter i lagen om smittsamma sjukdomar:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott,
 • dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp.

Lokalerna som omfattas av restriktionen kan ändå användas för ledd hobbyverksamhet för personer födda 2003 eller senare. De stängda lokalerna kan även användas för lagstadgade tjänster, exempelvis medicinsk rehabilitering, skolornas gymnastikundervisning och för att ordna coronavaccinering.

Stängningsbeslutet gäller inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Beslutet gäller inte följande utrymmen

 • träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott (såsom padelbanor, tennis- och badmintonplaner)
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra
 • affärslokaler inom detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Enligt lagen kan ett stängningsbeslut fattas för högst två veckor åt gången.

Det nya beslutet inverkar inte på de gällande begränsningarna av sammankomster i området som innebär att alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med fler än 10 personer är förbjudna.

Det nya beslutet inverkar inte heller på det gällande beslutet baserat på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller användningen av olika utrymmen och som alltså även gäller sådana utrymmen och sådan verksamhet som inte omfattas av stängningsbeslutet.

Beslutets inverkan på Pedersöre kommuns lokaler

 • Lagsport och dylik gruppträning för vuxna i Sportishallen tar paus 21.1-3.2. Träningar för barn och unga födda 2003 eller senare kan fortsätta.
 • Gymmet i Sportis är öppet för individuell träning.

Beslutets inverkan på Pedersöre MI:s verksamhet

 • Vuxnas fritidsaktiviteter i grupp pausar fram till 6.2, vilket gör att kurser för vuxna i grupp startar tidigast vecka 6 (7.2 och framåt)
 • kurserna förlängs i mån av möjlighet och avgifter justeras ifall kurser blir förkortade
 • om en kurs tillfälligt blir distanskurs så blir deltagarna kontaktade av MI
 • kurser för barn och unga (födda efter år 2003) startar som planerat v. 4 (24.1 och framåt)
 • kurser med individuella tider startar som planerat v. 4 (24.1 och framåt)
 • nätbaserade kurser startar/pågår som planerat.