Aktuellt Stor biogassatsning i Pedersöre i höst
10.5.2022
Alternativ text.

Mottagningsstationen och tankstationen ska byggas på den tomt som bolaget reserverade bakom biltvätten intill Neste i Edsevö redan 2019.

Stor biogassatsning i Pedersöre i höst

Redan i slutet av detta år blir det möjligt att tanka biogas i Edsevö. PK-Biogas planerar bygga en kombinerad mottagningsstation och tankstation för biogas intill riksåttan. Samtidigt byggs gasrör från Edsevö till industriområdena i Bennäs och Kållby.

PK-Biogas – som ägs av Pedersöre Värme och Kronoby Energiandelslag – har länge haft som mål att bygga en produktionsanläggning för biogas längs Långskogsvägen i Kållby. Målsättningen kvarstår, men eftersom det beviljade statsstödet inte räcker till för att förverkliga projektet fullt ut, delas satsningen upp i flera steg.

I det första skedet skapar PK-Biogas förutsättningarna och infrastrukturen för att använda och distribera biogas med utgångspunkt i Edsevö.

Mottagningsstationen och tankstationen ska byggas på den tomt som bolaget reserverade bakom biltvätten intill Neste i Edsevö redan 2019. Därifrån bygger PK-Biogas ut distributionsnätet till kunder i Bennäs och Kållby. Det ena röret byggs längs riksåttan via Östensö skola till Pedersöre värmes nya värmecentral i Bennäs. Österut går gasröret via Kållby västra industriområde till Nautor.

PK Biogas har slutit avtal med lokala industriföretag om att leverera processvärme till deras anläggningar. Biogasen köps till en början från Jeppo Biogas.

Kjell Gripenberg, vd för Pedersöres koncernbolag och styrelseordförande i PK-Biogas, framhåller att satsningen ger regionen möjlighet att minska på användningen av fossila bränslen.

– I dessa tider när omvärlden försöker göra sig oberoende av den ryska oljan passar den här satsningen bra in. Vi ger regionen möjlighet att använda fossilfri och koldioxidneutral energi som bränsle och erbjuder en ny energilösning åt både befintliga och nya företag, säger Gripenberg.

Också Pedersöres kommundirektör Stefan Svenfors lyfter fram klimataspekten.

– Det är en stor och viktig satsning som fortsätter vårt långvariga miljötänk som startade med flisuppvärmningen. Det här är en framtidssatsning.

Han påpekar att biogasprojektet diskuterats länge.

– För att komma vidare tar vi det i två steg – satsar på infrastrukturen först och sedan strävar vi efter att få i gång produktionen på sikt, säger han.

Investeringens budgeterade totalkostnad är 1,015 miljon euro, som finansieras med lån.

Pedersöre värme kommer att öka sin ägarandel i PK-Biogas från 60 till 89,8 procent genom att köpa delar av Kronoby Energiandels aktier. Energiandelslagets ägarandel minskar sålunda från 40 procent till 10,2 procent.

– Omfördelningen beror på att anläggningen byggs i Pedersöre, förklarar Gripenberg.

Pedersöre värme ger PK-Biogas ett kapitallån på 400 000 euro, medan Kronoby energiandelslag ger ett kapitallån på 36 000 euro. Dessutom lånar PK-Biogas 615 000 euro från Kommunfinans, förutsatt att Pedersöre kommunfullmäktige beviljar kommunborgen för lånet på sitt möte 16 maj.

Kommunstyrelsen beslöt i måndags att höja kommunens aktiekapital i Pedersöre Värme med 400 000 euro, för att möjliggöra Pedersöre Värmes del av finansieringen.