Barn & skola Småbarnspedagogik Ansökan/ändring/uppsägning

Ansökan till småbarnspedagogik för barn vars hemkommun är Pedersöre kommun

Ansökan om plats inom småbarnspedagogisk verksamhet vid daghem och inom familjedagvård, kan lämnas in under hela året.

Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från augusti, görs ansökan under ansökningstiden som är i februari. Familjerna delges ett platsbeslut inom maj, om barnet börjar inom småbarnspedagogik i augusti.

Om behovet av småbarnspedagogik uppstår på grund av förvärvsarbete, studier, eller utbildning så att tidpunkten inte kunnat förutsägas, bör man anhålla om plats så snabbt som möjligt, dock minst 2 veckor innan barnet behöver småbarnspedagogik.

Alla ansökningar/ändringar och uppsägningar görs elektroniskt på vår hemsida och via Suomi.fi. Det fordras stark autentisering, vilket betyder att du vid ansökan bör identifiera dig med dina bankkoder.

Ansök om plats inom småbarnspedagogisk verksamhet (1-5 år)

Ansökan  1-5 år 

Ändring av vårdbehov


Ansökan om förändringar bör göras i god tid. Minskat antal vårdtimmar/månad ska sträcka sig över minst 3 månader.

Ansökan om ändring av vårdbehov

Uppsägning av vårdbehovet/platsen inom småbarnspedagogiska verksamheten


Uppsägningen bör göras i god tid och gäller tidigast från den dag som uppsägningsblanketten har sänts.

Uppsägning av vårdbehovet/platsen

Om du använder dig av Suomi.fi-tjänsten, kommer du att få barnets plats- och avgiftsbeslut via Suomi.fi, genast när beslutet fattats.
Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation, får du beslutet per brev inom 2-7-dagar, efter att beslutet skickats.

Gå därför in och godkänn mottagande av elektroniska myndighetsmeddelanden via länken nedan.

Godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden och dokument

På frågor svarar:
Margaretha Lampa
Sekreterare för småbarnspedagogik, tel. 06-7850 203
e-post: margaretha.lampa@pedersore.fi
e-post: dagvardskansliet@pedersore.fi 

Yvonne Löf
Ledare för småbarnspedagogik,
tel. 044 7557660
e-post: yvonne.lof@pedersore.fi