Badvatten

Milöhälsan Kallan utövar tillsyn vid badanläggningar och allmänna badstränder. Att simma i vatten med höga halter bakterier eller andra föroreningar kan innebära vissa hälsorisker. Vi tar därför kontinuerligt myndighetsprover av bassängvatten och badvatten vid allmänna badstränder.

Vi genomför också regelbundna inspektioner där vi kontrollerar de hygieniska förhållandena.

Platser som regelbundet övervakas är följande:

  • allmän siminrättning
  • simhall
  • allmän badstrand
  • badanläggning
  • allmän rekreations-, rehabiliterings- och massagebassäng
  • badstrandsförteckning 2024

Mer information: Badvatten (Valvira)

Sammandrag över tillsynen av allmänna badstränder 2023 

 

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad

halsoskydd@pedersore.fi

050 324 5485

 

Fränti Outi
Hälsoinspektör

outi.franti@pedersore.fi

050 362 3478

 

Hautala Mia

Hälsoinspektör

mia.hautala@pedersore.fi

050 362 3479

 

Jankens Susanne
Hälsoinspektör

susanne.jankens@pedersore.fi

050 302 9079