Badvattenresultat

Kontrollera badvattenresultaten vid din favoritstrand. Badvattenresultat för badsäsongen 2023 publiceras vartefter de blir klara. De första proven tas i början av juni.

Badvattnen övervakas under badsäsongen, som pågår mellan 15.6 och 31.8. Prover tas tre gånger per säsong vid mindre stränder och fyra gånger vid de stora, s.k. EU-stränderna.

Provtagningsdagarna fördelas jämnt över hela badsäsongen. Ett prov tas före badsäsongen inleds och resterande prov tas så att intervallet mellan provtagningsdagarna inte överstiger en månad. Badvattenresultaten publiceras på denna sida i kommunvisa tabeller.

Badvattenresultat 2023

Sammanställning över badvattenresultat 2023

Badvattenresultat 2022

Sammanställning över badvattenresultat 2022

Badvattenresultat 2021

Sammanställning över badvattenresultat 2021

Badvattenresultat 2020

Sammanställning över badvattenresultat 2020 

Mer information: Badvatten (Valvira)

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
halsoskydd@pedersore.fi
050 324 5485

Fränti Outi
Hälsoinspektör

outi.franti@pedersore.fi

050 362 3478

 

Hautala Mia

Hälsoinspektör

mia.hautala@pedersore.fi

050 362 3479

 

Jankens Susanne
Hälsoinspektör

susanne.jankens@pedersore.fi

050 302 9079