Fuktskador

Fuktskador i bostäder orsakar onormal tillväxt av mikrober och kan resultera i mögelproblem. Fukt kan komma utifrån som markfukt eller regnvatten, men även inifrån till följd av vattenläckage eller fel typ av byggmaterial. Normalt är bostäderna byggda så att fuktskador inte skall förekomma, men vid exempelvis dålig ventilation eller slarv med konstruktionen, kan det uppstå fukt och mögelproblem.

Det är vanligt att de som vistas i fuktiga hus rapporterar om hudirritationer och problem med slemhinnor i luftvägar och ögon. Upplever du dylika besvär eller om du känner lukt i bostaden är det viktigt att ordentligt utreda orsaken.


Misstänker du fuktskador i ditt hem?


Om du bor i ett bostadsbolag och misstänker att du fått en fukt- eller mögelskada i din lägenhet skall du kontakta fastighetsägaren/bostadsbolaget/disponenten. Ifall du inte får hjälp av fastighetsägaren/bostadsbolaget/disponenten kan du vända dig till miljöhälsan, så att vi kan göra en inspektion och därefter eventuellt uppmana dem att utreda ärendet och utföra nödvändiga åtgärder.

Om du bor i egnahemshus och misstänker fukt- eller mögelskador skall du först själv försöka utreda var skadorna finns. Det är också bra att anlita exempelvis ingenjörsbyråer eller företag som utför undersökningar av fuktskador, som har goda kunskaper i byggteknik och fuktproblematik. Vid behov kan du kontakta miljöhälsan för närmare information och rådgivning eller ett inspektionsbesök.


Tilläggsinformation om fukt- och mögelskador