Ventilation

För att få ett bra inomhusklimat är det viktigt att ventilationen fungerar på rätt sätt. Oavsett vilken typ av ventilation man har bör luften i ett vanligt rum bytas helt på två timmar. I kök och badrum bör luftbytet vara ännu större.

Via en fungerande ventilation avlägsnas orenheter, fukt och koldioxid samt samtidigt förses utrymmena med frisk luft. När ventilationen inte fungerar är luften ofta unken och olika effekter på hälsan kan förekomma. Bl.a. huvudvärk, trötthet, illamående och brister i koncentrationen kan bero på bristfälligt utbyte av luft. Ett vanligt problem i olika fastigheter är avsaknad av tilluftsventiler i vistelserummen.

I offentliga lokaler uppfylls hälsoskyddslagens krav på ventilationen när Finlands byggbestämmelse samling D2 följs.

Länkar