Välfärd Kaikukortet

Kaikukortet

Är du intresserad av kultur?

Kultur tillhör alla. Alla har rätt att gå på konserter, festivaler, museer och
teater, även om den egna ekonomiska situationen är stram. En lösning till
det här är Kaikukortet. 

Med kortet Kaikukortet kan du skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till
exempel till festivaler, konserter, dansföreställningar, idrottsevenemang
eller teater samt även kursplatser på medborgarinstitut. Kortet är personligt
och kostar ingenting.

Kaikukortet är i kraft ett år i sänder och du kan använda det i hela landet.

Mer information: www.Kaikukortti.fi/sv/omraden.

Vem kan få Kaikukortet?

Du kan be om ett kort om: 

• du är klient hos social- och hälsovården i Jakobstadsnejden.
• du dessutom har det svårt ekonomiskt och du av den anledningen
inte har möjlighet att betala för inträdesbiljetter eller kursplatser
• du är minst 16 år.

 

Var kan jag få Kaikukortet? 

I Jakobstadsnejden delas Kaikukortet ut av Österbottens välfärdsområde.

Kontaktuppgifter:
Kristiina Pohjolainen, tel. e-post: kristiina.pohjolainen@ovph.fi eller
Tove Konsell: e-post: tove.konsell@ovph.fi

• Du behöver inte intyga dina inkomster för att få kortet.


Vad kan man använda Kaikukortet till i Pedersöre?

Med Kaikukortet kan man delta i Medborgarinstitutets kursverksamhet. Du har rätt att delta i två kurser per kalenderår under förutsättning att kursavgiften inte överstiger 25€. Överstigande del betalas av kortinnehavaren. I samband med kursanmälan bör Kaikukortet visas upp hos MI. Inga begränsningar gäller på antalet föreläsningar man kan delta i. 

Med Kaikukortet får man tillgång till gymmet i Sportis (3 månader i taget) och man deltar även gratis i evenemang som konserter eller motsvarande som Kulturhuset Ax ordnar i Pedersöre.

Evenemang som inkluderar andra aktörer, exempelvis stadsteatrar, resor med övernattning och motsvarande, har särskilda bestämmelser.

Kaikukortet utanför Pedersöre 

Det finns också ett antal kulturaktörer i Jakobstadsnejden som tar emot Kaikukortet.  De kulturaktörer som deltar i Kaikukortet-verksamheten berättar på sina egna webbplatser om vilka evenemang och föreställningar samt vilka kurser man kan använda Kaikukortet på. Du kan också ringa kulturaktören och höra dig för om det utbud som gäller för Kaikukortet.

Mer information och länkar till olika områdens Kaikukortet-sidor hittar
du på: www.Kaikukortti.fi/sv/omraden.

Om du skaffar biljetten via Lippupiste eller någon annan kommersiell
biljettbyrå måste du betala serviceavgiften även om själva inträdesbiljetten
är gratis. 
Det är i allmänhet möjligt att skaffa biljetter till de flesta kulturaktörer direkt hos aktören utan serviceavgift.

Antalet Kaikukortet-inträdesbiljetter och -kursplatser kan vara begränsat.

Biljetter även för barn

Om du har barn eller barnbarn under 16 år kan du använda ditt Kaikukort till att skaffa gratisbiljetter till dem till ett evenemang som ni besöker tillsammans. Barn eller barnbarn kan däremot inte delta i kurser på medborgarinstitut tillsammans med dig.

Kaikukortet för samfund 

De aktörer i social- och hälsovårdsbranschen och i hälso- och välfärdsbranchen som delar ut Kaikukortet har tillgång till Kaikukortet för samfund.

En anställd, en volontär eller en annan representant för aktören kan med Kaikukortet för samfund skaffa sig gratis inträdesbiljetter för sig själv och klienter under 16 år om hen ordnar ett smågruppsbesök för en eller flera klienter. Klienter som har fyllt 16 år måste ha sina egna Kaikukort med sig på smågruppsbesök. Grupper på t.ex. 2–5 personer räknas som smågrupper. Kaikukortet för samfund kan inte användas för kurser på medborgarinstitut.

Gratis biljett för en assistent 

Hos Kaikukortet-kulturaktörer får en eventuell assistent eller tolk alltid gratis inträde tillsammans med sin klient. En assistent kan till exempel vara en assistent till en person med funktionsnedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsvariation. En tolk kan vara en teckenspråks-, skriv- eller taltolk. Innehavaren av Kaikukortet bör se till att assistenten eller tolken får en egen platsbiljett.

Mer information om Kaikukortet runt om i landet: www.Kaikukortti.fi/sv,
www.facebook.com/Kaikukortti.