Ett utegym. Två personer tränar med redkskapen. Gymmet finns intill en skog.

Välfärd

En av kommunens mest centrala uppgifter är att främja Pedersörebornas hälsa och välfärd. Kommunen ska skapa möjligheter och förutsättningar för kommuninvånarna att göra medvetna och hälsosamma val som stöder deras välmående. 

Arbetet involverar alla kommunens sektorer och inkluderar dessutom föreningarnas aktiviteter i byarna, det arbete som görs inom organisationer och specialföreningar och Österbottens välfärdsområdes tjänster.

Från kommunens sida koordineras arbetet av Pedersöres kultur- och välfärdschef Ulrika Stenmark.

Nyheter om välfärd