Aktuellt Camilla vägleder seniorer till bättre hälsa
5.4.2024
Camilla Passell står bredvid en skylt med Österbottens välfärdsområdes logo. På logon står det Hej, hur kan jag hjälpa dig? Hei, kuinka voin auttaa?

Camilla Passell är seniorrådgivare i Pedersöre. Hon har telefontid på måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 12–13.

Camilla vägleder seniorer till bättre hälsa

Är du en senior över 65 år och funderar på din hälsa, livsstil och funktionsförmåga? Är det länge sen du varit på en hälsokontroll? Då kan du vända dig till Camilla Passell, som har börjat som seniorrådgivare i Pedersöre, Larsmo och Kronoby.

Seniorrådgivningen är en ny tjänst som Österbottens välfärdsområde erbjuder alla invånare över 65 år som inte använder andra regelbundna vårdtjänster eller hemvård.

Servicen är gratis och fokuserar på förebyggande hälsovård, livsstilsrådgivning och att kartlägga hälsorisker. Målsättningen är ge råd, identifiera riskfaktorer som påverkar din hälsa och på så sätt förebygga folksjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Du kan diskutera kost, motion, ensamhet eller något annat som påverkar ditt mående.

I sjukvårdsärenden ska du vända dig till välfärdsområdets kundservicecentral (tfn 06 218 9000) eller Seniorlinjen (06 218 9800).

Camilla har telefontid på måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 12–13. Du når henne på nummer 040–512 1596. Hon erbjuder också hälsokontroller åt närståendevårdare.

Mer information finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats: Seniorrådgivning.