Välfärd Rusmedelsförebyggande arbete
Två händer som sträcker sig mot varandra.

Rusmedel

Det rusmedelsförebyggande arbetet riktas till alla åldrar och är en del av kommunens hälsofrämjande arbete. 

Behöver du hjälp med att minska din alkoholkonsumtion? På Omaolo hittar du bl.a. ett coachningsprogram för minskning av alkoholkonsumtion.  

Psykosociala centret inom Österbottens välfärdsområde erbjuder tjänster för ungdomar, vuxna personer och deras anhöriga som är i behov av hjälp och stöd med den psykiska hälsan, rusmedelsbruk och spel-, nät- eller andra beroenden.