Aktuellt för barn och unga Pedersöre Värme värmer skolorna
7.3.2023
Den stora biovärmecentralen i Bennäs. Två stora hallar med stora, höga dörrar, en hög skorsten.

Pedersöre Värme värmer skolorna

Pedersöre Värme Ab är ett bolag som hör till Pedersöre kommunkoncern.

Bolaget producerar fjärrvärme till de flesta av kommunens fastigheter, åt industrier och åt egnahemshus i Pedersöre. Nästan alla skolor och daghem i kommunen får sin värme och sitt varmvatten från Pedersöre Värme. 

Värmecentralerna finns i Bennäs, Sandsund, Edsevö. Lepplax, Ytteresse, Esse och i Lillby.

Ungefär en fjärdedel av landets energiförbrukning går åt till att värma upp byggnader. Fjärrvärmens andel är ca 40 procent vilket betyder att den är den mest populära uppvärmningsformen. Fjärrvärmen sparar energi och är skonsam mot miljön.

Värmen tillverkas på ett klimatsmart sätt; energivirke som växer i skogarna flisas och bränns till fjärrvärme i värmecentralerna. Värmen pumpas ut som varmvatten i ett rörsystem till byggnaderna. Byggnaderna tar värmen ur vattnet och skickar det nedkylda vattnet tillbaka till värmecentralen som värmer upp vattnet på nytt. Miljöns koldioxidbelastning blir minimal och då också askan återanvänds så uppstår en klimatsmart cirkulär ekonomi. Då vi i framtiden också kommer att använda biogas i produktionen så minskar utsläppen ytterligare.

Utsläppen minskar ännu mera då vi i framtiden kommer att använda biogas i produktionen.

Text: Kjell Gripenberg, vd för Pedersöres koncernbolag