Aktuellt för barn och unga Tillsammans kan vi bekämpa invasiva växter
23.11.2022
Lupiner i stora mängder.

Blomsterlupiner.

Tillsammans kan vi bekämpa invasiva växter

På miljövårdsavdelningen har vi i sommar jobbat med att bekämpa invasiva växter. Invasiva växtarter är växter som människan fört till Finland från andra delar av världen och som börjat trivas så bra i Finland att de tränger undan de finländska växtarterna. Exempel på invasiva växtarter i Finland är blomsterlupin, jättebalsamin, vresros och jätteloka.

Blomsterlupinerna med sina stora rosa, lila och vita blommor är lätta att känna igen. Du har säkert sett dem växa längs vägkanterna på många ställen i kommunen. Bästa sätter att stoppa lupinerna från att sprida sig är att plocka blommorna före de hunnit bilda frön. Blommorna sätter man i en sopsäck och för till Ekorosks återvinningsstation. Lupinernas frön kan överleva i upp till 70 år i marken, därför får man vara uthållig och fortsätta att plocka lupiner på samma ställe många år i rad.

Jättebalsaminer växer också på många ställen i kommunen. De trivs extra bra på fuktiga och frodiga ställen såsom dikes- och åkanter. De blir över 1,5 meter höga och har ljusröda till mörkröda blommor. Om man rör i fröna när de är mogna sprätter de i väg flera meter. Jättebalsaminen har bara en liten rot och är därför lätt att rycka upp. Jättebalsaminer som man ryckt upp sätts i en sopsäck och förs till Ekorosks återvinningsstation.

Det växer mycket blomsterlupiner och jättebalsaminer i Pedersöre, men om alla hjälps åt att bekämpa dem där man bor kan vi minska deras utbredning. Då vi tar bort blomsterlupiner och jättebalsaminer kan ängsväxter såsom blåklocka, prästkrage och smörblomma bre ut sig istället. Ängsväxterna innehåller mycket nektar och är därför en bra källa till mat för fjärilar, humlor och bin.

Text: Jennie Wikström, miljövårdschef

Jättebalsaminer.

Jättebalsamin.