Aktuellt för barn och unga Trygghet, pizza och träff med kommundirektören
17.11.2022
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande står mitt i sessionssalen. I bänkarna sitter barn och lyssnar.

Kommundirektören Stefan och politikern Johanna Holmäng berättade om sina uppdrag i kommunen.

Trygghet, pizza och träff med kommundirektören

I onsdags samlades elever från olika skolor i Pedersöre till kommunens andra barnparlament. Evenemanget ordnades som en del av veckan för barnets rättigheter.

Skolorna i Pedersöre hade utsett två representanter var, från årskurs 5 och 6. Sammanlagt 22 elever deltog.

Temat för årets barnparlament var barnets rätt till trygghet.

Eleverna delades in i smågrupper och diskuterade trygghet ur olika synvinklar. De fick peka ut trivsamma och otrevliga platser i sin skola och på skolgården, och fundera på hur en bra dag på nätet ser ut – vad gjorde de då?

Det blev många fina diskussioner och vi tackar för alla kloka kommentarer!

Deltagarna fick också träffa kommundirektören Stefan Svenfors som jämförde sitt jobb med att vara kapten på ett skepp och höra styrelseordförande Johanna Holmäng berätta om vad en politiker gör.

Skolkuratorn Linda Fagerudd och läraren Kicki Enqvist pratade om trygghet på nätet. Motionskoordinatorn Jennifer Storrank ledde lite pausgympa – och som avslutning bjöd ungdomsbyrån på pizza. Det smakade bra!

Eleverna återvände hem till sina skolor med taxi – hoppas vi ses igen på våren!

Text och foto: Malin Henricson, informatör i kommungården

Pausgymnastik, diskussion om trygghet i skolan och pizza - det är barnparlamentet i ett nötskal.