Aktuellt Aftonskola om Bennäs-Östensö skolas placering den 8 maj
7.5.2019

Aftonskola om Bennäs-Östensö skolas placering den 8 maj

Kommunfullmäktige i Pedersöre håller aftonskola om de olika placeringsalternativen för en ny skola i Bennäs-Östensöområdet onsdagen den 8 maj.

Alternativen är i dagsläget fem:

1) kommunens åkerområde norr om Sursik,

2) verkstadstomten i Bennäs centrum,

3) en tillbyggnad av Östensö skola,

4) ett nybygge på Bennäs skolas tomt och

5) åkerområdet bredvid Wiljagård och Pedersheim i Bennäs.

Det sista alternativet dök upp på spelplanen igen i samband med kommunstyrelsens möte i måndags.

Det är samma markområde som var involverad i den markbytesaffär som kommunfullmäktige förkastade på sitt möte den 25 mars.

Nu har markägaren föreslagit att Pedersöre i stället arrenderar åkerområdet.

Kommunstyrelsen beslöt i måndags att erbjudandet lyfts fram som ett placeringsalternativ på aftonskolan.

Tekniska avdelningen har utrett vad de olika alternativen innebär i form av infrastrukturåtgärder, och uppskattat vad åtgärderna kostar. Nu får de förtroendevalda ta del av materialet.

Aftonskolan är en del av beredningsprocessen i skolprojektet. Den är inte öppen för allmänheten.

Tilläggsinformation: Pedersöre fullmäktiges ordförande Johanna Holmäng (SFP) tfn 050 337 7093 och kommundirektör Stefan Svenfors 050-512 0420